Tłumaczenia medyczne

Wykonujemy tłumaczenia i medycznie z dużą starannością, mamy świadomość jak ważna w tym przypadku jest poprawność tłumaczenia.

 

Przykładowe dokumenty farmaceutyczne w formacie CTD potrzebne do rejestracji leku, które tłumaczymy:
- przegląd kliniczny
- przegląd niekliniczny
- norma zakładowa
- charakterystyka produktu leczniczego
- ulotka dla pacjenta
- deklaracja zgodności wyrobu medycznego
-opis procesu wytwarzania leku
-certyfikaty analityczne
 

Przykładowe dokumenty medyczne, które tłumaczymy:
- wypis ze szpitala
- historia choroby
- wyniki badań
- publikacje popularno-naukowe
- dokumentacja ZUS
- diagnoza lekarska
- instrukcje obsługi aparatury medycznej